Forside

Genåbning af Struer Squash club

Kære Medlemmer

I forbindelse med genåbningen, så skriver kulturministeriet følgende:

Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen i den periode, hvor der ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.

Vi har derfor valgt at lave en “logbog/kinahæfte”, som kommer til at ligge i skabet, hvor man skal skrive sig på. Vi beder jer påføre “initialer”, “tidspunkt” og “dato” i logbogen. På den måde kan vi tjekke den èn gang i døgnet, så vi efterlever de gældende retningslinjer.

Vi regner med at logbogen kommer til at ligge i skabet i løbet af i morgen. Det er selvfølgelig en ordning, der baserer sig på tillid og kontrol af hinanden, hvilket naturligvis kan føles en smule grænseoverskridende, men det er desværre, hvad denne situation fordrer af os alle.

God spillelyst

Mvh Bestyrelsen

Genåbnings tilbud i Struer squash club

Link til tilmelding:

https://struersquash.halbooking.dk/

Oversigt over tilbuddene:

Tidligere medlemmer – Køb 12 mdr og få 14 måneder

Senior                   22+ år                   1400 kr

Ungdom               18 – 22 år            900 kr

Junior                    7 – 17 år               700 kr

Tilbud til:

NYE medlemmer

Køb 12 mdr, og få GRATIS 2 ekstra måneder eller vælg 1 GRATIS squash ketcher inklusiv 1 bold.

Husk også husstands medlemsskab: 12 mdr, 2500 kr

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har haft møde 2020-10-08, og bl.a. forholdt sig til Corona situationen.

Se Corona, og Beredskabs plan, læs også referatet fra bestyrelses mødet her

Struer squash tilbyder intro dage i august og september

På søndag 30 August 2020, vil der fra kl. 14-16 være kaffe på kanden i Struer squash club.
Der vil være medlemmer til stede som man kan snakke med, og man kan prøve at få en ketcher i hånden og spille.

Når du det ikke på søndag, eller har du lyst til mere inden du melder dig ind så gentager vi arrangementet på torsdag 3. september kl. 17-19

Kom frisk og se om det er noget for dig at blive medlem i en sjov klub omkring en sjov sport…

Bestyrelses møde 2020.6.22

Bestyrelsesmøde den 22.6.2020

Dagsorden

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Referat: Formand Bo Christensen
  Kasserer Lene K. Olesen
 2. Roller og opgaver junior sæson 2020/21
  Referat: Morten indkalder til et forældremøde sammen med trænerne umiddelbart efter sommerferie med følgende dagsorden:
  1. Dialog vedr. forventninger omkring deltagelse i JGP.
  2. Hvordan får vi flere med ud og spille JGP
  3. Aktivitets- og juniorudvalg
 3. Antal trænere som klubber sender betalt med til JGP
  Referat: Vi beslutter, at vi vil sende en betalt træner pr 5 spillere som deltager i JGP.
  Det kan både være en træner eller en ansvarlig voksen som får betaling. Det er en forventning at spillere under 11 år har en forældre med når de deltager i turneringer.
 4. Aktivitets/juniorudvalg
  Referat: Vi mangler aktive medlemmer/forældre som ønsker at engagere sig i aktivitets- og juniorudvalg. Morten forsøger på forældremøde i sæsonopstart at værge nogle medlemmer.

  Der mangler også et par seniormedlemmer som vil være behjælpelig med at holde gang i aktiviteter i klubben. Vi forsøger at værge via Facebook.
 5. Hjemmeside/Facebook – hvem gør hvad?
  Referat: Lars Olesen overtager webmaster opgaven på hjemmesiden. Bo C sørger for, at han bliver oprettet som bruger.

  Facebook – Mikkel tager opgaven med Facebook
 6. Møde med Struer Energi Park 25. august
  Referat: Lars og Morten deltager.
 7. Diverse mails? – Hvem har hvilke opgaver ift at sikre opfølgning?
  Referat: Bo får fremadrettet mails og sikrer grundig læsning af dem inden rundsendelse til den øvrige bestyrelse.
 8. Opfølgning på kontrakten med Struer Energi Park
  Referat: Bo tager kontakt til Peter Pedersen ift at se den aftale som ligger mellem Struer Energi Park og Struer Squash Club.
 9. Annoncering efter nye medlemmer
  Referat: Vi laver en kampagne på Facebook i august. Lene får opgaven at lave et layout med priser for den kommende sæson
 10. Seniortræning
  Referat: Vi skal have spurgt Søren om han ønsker at fortsætte med at træne i den kommende sæson. Kan vi aktivere flere? Kunne der være nogle som gerne vil hjælpe engang imellem.
  Bo kontakter Søren.
 11. Juniortræning
  Referat: Der er en plan for hvordan vi kommer i gang med træning i den kommende sæson. Vi bliver udfordret hvis vi får mange nye medlemmer. Hvordan får vi aktiveret eventuelle kræfter – Der er mange som siger de gerne vil hjælpe med konkrete opgaver.
  Morten tager kontakt til Lars Thulstrup med henblik på at få lavet en aftale om hans engagement for den kommende sæson.

Ref. Bo Christensen

Svedgaranti

Vi prøver at lave hold til alle – spørg hvis du savner tilbud

Stemning i squashhallen

fra årets første JGP i Struer sep. 2019