11.8.2020

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 11.8.2020

 1. 14 dage med squash – fokus på nye medlemmer – men også dem vi har og gerne vil holde fast på…. Kampagne – beslutning om indsatsområder- Familiesquash? Trænerkapacitet?

  a. Ansøgning til sommerpuljen om ”ketcher-tilskud” – Hvis vi ikke får nogen penge vil vi så tage op af kassen? Andre ideer til hvad vi skal søge til. Læs mere her.

  https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/7/02072020_faa-s-overblikket-s-over-s-de-s-aktuelle-s-hjaelpepuljer?utm_source=Foreningsfokus&utm_campaign=f408b12b2d-Ekstraordinaer+pulje+til+sommertiltag+i+idraetsfor&utm_medium=email&utm_term=0_5052cf16ee
 2. ”Danmark Leve” kampagne – lad os være med

  https://www.danmarkleve.dk/forening/
 3. Juniorudvalg – seniorudvalg – fælles eller hver for sig?
 4. Tilskud til diverse aktiviteter – faste beløb? Har lovet 5-600kr til klubmesterskab den 3.10
 5. Juniortræning – opstart – hvornår?
 6. Begyndersquash – tirsdag? Træner?
 7. Pay’n’Play
 8. Foreningsdag 17. oktober
 9. Honorering for træning

Ref:

Ad 1.:

 • Vi målretter kampagnen ifht seniormedlemskaberne – gerne med microspillere.
 • Det besluttes, at der gives en ketcher + en bold + et par briller til nye spillere – Der ansøges om tilskud til annoncering + udstyr – ved oprettelse af husstandsmedlemskaber udløser det dobbelt op på udstyr.
 • Morten (juniorudvalget) vil prøve at arrangere nogle arrangementer af social karakter for juniorerne.
 • Der tages kontakt til seniorudvalget, om de vil lave nogle aktiviteter. Der afsættes 2500 kr pr. udvalg til at lave aktiviteter som udvalgene beslutter uden yderligere kontakt til bestyrelsen.
 • Bo prøver at kontakte Struer Kommune/Lydens By ifht de lys reklamesøjler som står ved indfaldsvejene til byen for at øge kendskabet.
 • Bo søger sommerpuljen til at dække udgifterne.
 • Åbent hus arrangementer i forbindelse med 14 dage med squash:
  • Lene og Lars står for åbent hus den 30.8 fra kl. 14-16
  • Bo står for åbent hus den 3.9 fra 17-19
  • Lene kontakter Uge-avisen for at høre hvad en lille annonce koster.

Ad 2. Vi er med – Bo sætter iværk.

Ad 3. Vi deler udvalgene op – efterlyser medlemmer på Facebook.

Ad 4. Faste tilskud: Lene laver et oplæg til næste møde udfra tidligere givne beløb.

Ad 5. Er meldt ud – opstart uge 34.

Ad 6. Søren kommer til at lave noget a la de tidligere år til øvede motionister. Lene O tager kontakt til Per K for at høre om han vil lave noget for nybegyndere/letøvede.

Ad 7. Der arbejdes videre på at udbyde Pay’n’play.

Ad 8. Vi afventer om det bliver til noget. Der er møde i morgen.

Ad 9. Vi beslutter at de ”unge-trænere” modtager kontant afregning på timebasis. Samme takster som sidste år.