19.02.2020

Bestyrelsesmøde den 19.2.20

Deltagere: Morten Andersen, Lene Olesen, Bo Christensen

Afbud: Lars Bredtoft, Peter Skelkjær

Dagsorden

 1. Generalforsamling
 2. Regnskab
 3. Padlesport
 4. Trænere
 5. Nye medlemmer
 6. Møde med FDF
 7. Tilbud om køb af ketcher
 8. Evt.

Ref:

 1. Generalforsamlingen bliver den 31.3. Bo laver opslag og dagsorden til GF. Dette slås op på Facebook, hjemmeside og som opslag i hallen. Lene, Morten & Lars er på valg. Peter udtræder af bestyrelsen. Bo lover at lave bestyrelsens beretning til GF. Dagsorden følger vedtægter. Der mangler minimum et medlem i bestyrelsen.
 2. Vi har gennemgået regnskabet. Det er klar til fremlæggelse på GF den 31.3
 3. Der bliver arbejdet på en Padlesport bane i Struer Energi Park. SSC er inviteret til et møde på mandag for at høre mere. Morten og Lars deltager. Vi afventer spændt hvad det giver af muligheder.
 4. Vi er udfordret af manglende trænere – Vi prøver at lave et opslag til vores medlemmer om der kan være nogle som gerne vil være gøre en indsats.
 5. Vi oplever, at der kan være en udfordring at vores juniorhold bliver fyldt op og derfor kan have svært ved at tage imod nye, når de henvender sig klubben. Bestyrelsen vil lægge op til et dialogmøde om trænerne ift organisering.
 6. Udsat
 7. Vi har fået et tilbud om at købe nogle ketsjere. Vi har pt ikke energien til at stå for salget. Derfor vender vi tilbage og vil give sælger mulighed for selv at stå for salg via vores facebookgruppe.
 8. Næste møde tirsdag den 24.3 kl 16.15

Ref Bo Christensen