Ambitioner og ideer

  • Fokus på at være en klub i fremdrift

I Struer Squash Club lægger vi vægt på at være en klub i fremdrift. At vi løbende arbejder på at udvikle klubben, er noget af det, der gør os til en attraktiv klub, både for medlemmer og i det frivillige arbejde.

Vi har ambitioner, og arbejder med projekter, som er med til at udbrede squash i Vestjylland, og vi engagerer os med projekter, som udbreder kendskabet og oplevelsen af Struer Squash Club som en klub, der bygger på stærke værdier om fællesskab og åbenhed, udvikling og som altid har gang i nye tanker og spændende projekter. I en tid hvor medlemsskabet i foreninger og rekruttering af frivillige er en udfordring for de fleste, går Struer Squash Club imod strømmen – netop i kraft af det.

Udvikling kommer i kraft af det lange seje træk, og derfor er det vigtigt for Struer Squash Club, at vi har mange ideer på tegnebrættet, er dygtige til at prioritere, så vi har tilpas mange bolde i luften, og synliggør aktuelle projekter og deres fremdrift.

I Struer Squash Club ser vi muligheder i at etablere samarbejde med andre klubber og på tværs af andre ketcher-sportsgrene – som en del af spillernes udvikling og for at synliggøre squash med det formål at tiltrække flere spillere til klubben.

Handlingsanvisninger i forbindelse med værdien AMBITIONER OG IDEER i Struer Squash Club:

  • Fokus på at have passende faciliteter, så vi kan tilbyde tilpas træning og stille baner til rådighed for træning og spil til vores medlemmer. Herudover vil vi gerne være arrangør på turnering, DM mv. til gavn for medlemmer, klubben og lokalområdet – vi arbejder derfor på at udvide med 3 baner, så vores faciliteter stemmeroverens med vores ”ambitioner” 
  • Fokus på at målrette vores rekruttering af 25-35 år, de er en vigtig forudsætning for klubben, da de kan være (”integrator”) for trænerstab, elitehold, vores Micro spillere mv.
  • Fokus på vækst. Vi arbejder kontinuerligt med at skabe gode rammer og relevante tilbud til vores medlemmer, så vi dels rekruttere nye men samtidig fastholder nuværende medlemmer. Vi har fokus på at være klubben, der stiger i medlemstal på trods af foreningers faldende medlemstal
  • Fokus på at gøre frivillighed til noget attraktivt. Vores frivillige har indflydelse på det der sker i klubben, medbestemmelse og der er åbenhed og opbakning til ideer og nye initiativer. Vi tilbyder vores frivillige uddannelse og eventuel mulighed for (føl/mentor-ordning), så de klædes på til at løfte opgaver samtidig med at de heri kan finde mulighed for personlig udvikling.  
  • Fokus på at vi via et attraktivt træningsmiljø, kan producere egen spillere, der kan nå helt til tops, og at vi dermed i klubben har elitehold og evt. danmarksmestre, (rollemodeller som fortsat bakker op om klubfællesskabet)
  • Fokus på stærke værdier, som bliver båret videre. Vi er åbne om klubbens værdier, det, vi står for, skal være kendt af alle i klubben. Derfor hænger de fysisk i hallen, så de er synlige for alle der færdes i Struer Squash Club. Og vi lægger vægt på at de afspejles i vores handlinger både på og udenfor banen – derfor bliver vores trænere, frivillige mv. gjort bevidste om klubbens værdigrundlag
  • Fokus på netværk. Vi fremmer sport på tværs, ved at samarbejde med andre sportsgrene – og tilbyde Racketlon.