Bestyrelsesmøde 2020-10-08

Bestyrelsesmøde den 8.10.2020

Deltagere: Lars, Morten, Mikkel, Bo

Afbud: Lene

Dagsorden

 1. Salg af udstyr i hallen
 2. Markedsføring og tiltag (anvendelse af de ressourcer vi har fået)
 • Infotavle
 • Målrettet facebook kampagne
 1. Flere medlemmer
 2. Bestyrelsens roller – pt oplever jeg at alle kontakter mig – kunne Morten f.eks være kontakt for juniortrænerne og Lars for aktivitetsudvalget
 3. Klubtøj
 4. Covid19-handleplan
 5. Pay’n’play
 6. Medlemsaktivitet
 7. Evt

Ref.

 1. Vi laver et opslag at der fortsat kan handles – dog ikke i cafeen – men efter aftale med en fra bestyrelsen.
 2. Vi afventer indtil Covid i Struer er faldet lidt til ro. Der følges op på mulighederne for en infotavle.
 3. Vi laver en info tavle i squashhallen – Lars indhenter tilbud
 4. Morten er kontakt for juniortrænere – Lars for aktivitetsudvalget.
 5. Klubtøj – vi forventer at kunne udbyde salg af klubtøj i uge 43. Lars og Mikkel har opgaven. De finder ud af hvad vores trænere skal have af tøj.
 6. Beredskabs- og handleplan lægges på hjemmesiden. Bo kontakter Juniortrænere med henblik på at de fremadrettet fører logbog over hvem som har deltaget i træning.
 7. Der er skal være et møde med Struer Energi Park i uge 43 om muligheden.
 8. Aktivitetsudvalget og bestyrelsen vil invitere eksisterende medlemmer til en lørdag med Padletennis. Der skal lige være åbnet for at vi må lave aktiviteter igen. Bo tager kontakt til udvalget.
 9. Nye skabe i hallen. Morten prøver at kontakte Opel for at høre om han kan skaffe.

Udfordringer med at lyset i hallen ikke tænder, når man booker efter tiden er startet. Morten tager kontakt til Globus for at høre om vi kan ændre indstillingen så det bliver løst.

Ref. Bo