Bestyrelsesmøde 2021

Dagsorden bestyrelsesmøde 30.11.2021

Dagsorden

 1. Padeltennis efter 1.1.2022 + mere fleksibel løsning ?
  a. Padelbats – junior
 2. Globusdata – månedsmedlemskab – status?
 3. Hjemmeside – opdatering?
 4. Tilskud fra Jysk Energi
 5. ”Gamle” medlemmer
 6. Kampagne 2022
 7. Bus til DM
 8. Foreningsmøde

Ref:

 1. Bo kontakter Peder for at høre om vi kan lave en mere fleksibel ordning i 2022. Hvis det kan
  lykkedes vil fortsat tilbyde padeltennis. Bo laver en tilbagemelding til Padelforeningen, som ønsker
  at vi er mere fleksible.
  a. Lene henter dem i Sport 24
 2. Morten er tæt på at have opsat Globusdata, så vi kan tilbyde månedsbetaling.
 3. Lene tager en snak med Lars omkring hjemmeside.
 4. Vi har fået knapt 7000kr fra Jysk Energi som dækning for de Blazepods som er indkøbt.
 5. Vi aftaler at mødes lørdag 8. januar kl 9.30 og forsøger at kontakte ”gamle-medlemmer”. Morten
  bestiller morgenplatter.
 6. Vi afholder et åbenthus tirsdag den 11.1 + 18.1 – Tag en ven med og prøv i hele perioden.
  Morten tager fat i Lars T og Lars B tager fat i Søren.
  Mikkel laver nogle flyvers. Bo skriver til Søren Lucassen og melder os til.
 7. Morten prøver at arrangere buskørsel til DM i Herlev i januar. Egenbetaling 200kr.
 8. Lars oplyser at der arbejdes på en foreningens dag engang i august. Der indkaldes til et møde
  engang efter nytår.
  Der er pt mulighed for at få hjælp af hallen, hvis vi holder arrangementer.