Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2024

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING STRUER SQUASH CLUB 

 
Onsdag d. 24. april 2024 kl. 20:00 i Struer Energi Park  

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 
Frederik Barrith, Lars Thulstrup, Ann Kloster Kristensen & Anja Schjøtz Thomsen 

Velkomst ved formand Frederik Barrith 

  1. Valg af dirigent og referent 
     
    Dirigent og stemmeoptæller: Lars Thulstrup 
    Referent: Lars Thulstrup 

Stemmeafgivelse ved håndsoprækning er vedtaget 

Dirigent oplyser, at der er rettidig indkaldt til den ekstra ordinære generalforsamling og generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

  1. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen oplyste, at der den 2. april 2024 blev der afholdt møde med SEP vedr. uoverensstemmelse i timeafregning holdt op mod antal bookede timer. Her kom det frem, at SEP medarbejdere har booket timer for foreningens medlemmer, som har henvendt sig direkte. Det er sket uden bestyrelsens viden, og timerne fremgår ikke i foreningens bookingsystem. Denne praksis er nu ophørt. Derudover kom det til bestyrelsens viden, at der er en gammel aftale mellem SEP og Kommunen, hvor foreningen skal betale en fast leje af squashbaner.

Ved dagens møde blev der dog gjort opmærksomt på, at der skal fremfindes en aftale imellem kommunen og SEP, hvor de kan retfærdiggøre at vi betaler 21 timers leje hver uge.

Bestyrelsen fremsender snarest et udkast til en samarbejdsaftale mellem SEP og SSCP, hvori bestyrelsen anmoder om at få aftalen fremfundet. 

Referatet gøres tilgængelig på struersquash.dk fra 25.04.2024 

Bestyrelsen  

Struer Squash & Padel Club