Udvikling

  • Fokus på fortløbende udvikling af Struer Squash & Padel Clubs træningskoncept
  • Fokus på at vi har træningstilbud til alle – både motion og talent. Vi vil med træning tilsikre, at alle glædes ved at komme til træning og føler en udvikling og dygtiggørelse hver gang uanset niveau
  • Fokus på at vi kontinuerligt, sørger for at vores trænere uddanner sig, dette understøttes af, at vi har en udviklingsplan for vores trænere, så de også sikres fortsat udvikling og dygtiggørelse til gavn for medlemmerne.
  • Fokus på at få flere trænere, så vi tilsikre en fødekæde. Og både nye som ”gamle” trænere skal tilbydes uddannelsesmuligheder. Fokus på flere trænere, derfor forsøger vi også at engagere forældre, (så de kan hjælp til både på og udenfor banen). Flere trænere kan hjælpe til at holde spillere og spillet i gang  
  • Fokus på at vi har divisionshold. Vores medlemmer skal tilbydes holdkampe/turneringer da det er understøttende for udvikling. (Samtidig understøtter turneringstilbud sammenhold og fællesskab i klubben – vi er sammen om noget.)