Udvikling

Fokus på træning og udviklingsmuligheder for alle

I Struer Squash lægger vi vægt på et træningsmiljø, der giver sportslige udviklingsmuligheder til alle. Vi tror på, at tilpas udfordring og oplevelsen af at udvikle sig som spiller er noget, der skaber spilleglæde.

Spillerne i klubben spreder sig fra motionister til talenter, og uanset niveau, ønsker vi et træningsmiljø, der både er udviklende og sjovt.

Træning er et fælles ansvar, og klubben har fokus på at motivere og involvere flere spillere og forældre i trænergerningen. Ligesom vi har spillere på mange niveauer, er det også muligt at være træner på forskellige niveauer, understøttet af et stærkt træningskoncept.

Vi har en fælles holdning til træning, der bygger på, at Struer Squash Club skal være garant for et attraktivt træningsmiljø. Vi har kompetente og dygtige trænere, som sørger for målrettet og ansvarlig træning af børn og unge samt voksne. Træningen skal tilsikre, at alle udfordres tilpas, så de føler glæde ved dygtiggørelsen (eller de finder glæde i træningen) 

Konkurrence er en integreret del af aktiviteterne i Struer Squash Club. Fra makkerparret der konkurrerer internt til de spillere og hold, der tager til turnering. Vores tilgang til konkurrence giver plads til både sjov og alvor på alle spillerniveauer, og vi ser det at spille kamp som noget, der er med til at udvikle den enkelte spiller og skabe fællesskab.

Handlingsanvisninger i forbindelse med værdien UDVIKLING i Struer Squash Club:

  • Fokus på fortløbende udvikling af Struer Squash Clubs træningskoncept
  • Fokus på at vi har træningstilbud til alle – både motion og talent. Vi vil med træning tilsikre, at alle glædes ved at komme til træning og føler en udvikling og dygtiggørelse hver gang uanset niveau
  • Fokus på at vi kontinuerligt, sørger for at vores trænere uddanner sig, dette understøttes af, at vi har en udviklingsplan for vores trænere, så de også sikres fortsat udvikling og dygtiggørelse til gavn for medlemmerne.
  • Fokus på at få flere trænere, så vi tilsikre en fødekæde. Og både nye som ”gamle” trænere skal tilbydes uddannelsesmuligheder. Fokus på flere trænere, derfor forsøger vi også at engagere forældre, (så de kan hjælp til både på og udenfor banen). Flere trænere kan hjælpe til at holde spillere og spillet i gang  
  • Fokus på at vi har divisionshold. Vores medlemmer skal tilbydes holdkampe/turneringer da det er understøttende for udvikling. (Samtidig understøtter turneringstilbud sammenhold og fællesskab i klubben – vi er sammen om noget.)