Fællesskab og åbenhed

Fokus på stærkt sammenhold, klubben vil mig, og jeg vil klubben

Struer Squash Club bygger på fællesskab og åbenhed. Der er et stærkt sammenhold – klubben vil mig, og jeg vil klubben – med vores fælles interesse i at spille squash som omdrejningspunkt.

Vi har fokus på det sociale, tager godt imod nye, og fællesskabet går på tværs af køn, alder, niveau, senior, junior og familier. Vi sætter pris på den forskellighed, der kendetegner klubben, fordi forskellighed gør vores fællesskab sjovere – både omkring det sportslige og det sociale.

Vi ser klubben som et samlingssted, hvor der er mulighed for fælles oplevelser, og et sted hvor man kan lære nye mennesker at kende og få nye venner. Det er sjovt at komme her. Og der mulighed for at tage hele familien med – både for at spille, men også som en del af det sociale miljø. Vi lægger vægt på at være en forening, hvor alle kender alle, og det er helt grundlæggende, at vi ser såvel medlemmer, frivillige og familie som nogen, der bidrager til det gode klubmiljø.

Det er en del af vores klubkultur, at vi møder alle med åbenhed og inviterer alle indenfor, og fællesskab og åbenhed er ikke kun synligt mellem medlemmerne og vores familier. Kommer andre forbi banerne – som aktive i en af de andre foreninger, tilskuere og besøgende, stopper de op eller er nysgerrige omkring det, der foregår på banerne og i hallen, er vi hurtige til at tage kontakt. Og vi er altid åbne over for skoler, andre foreninger og lignende, som gerne vil prøve at spille squash. Fordi vi ser et potentiale for nye medlemmer – både fordi det er sjovt at spille squash, men også fordi de mærker fællesskabet og åbenheden og gerne vil være en del af det.


Handlingsanvisninger i forbindelse med værdien FÆLLESSKAB OG ÅBENHED i Struer Squash Club:

  • Fokus på at lave forskellige arrangementer som indbyder alle til at være med – det handler om mere end at gå op at spille og gå hjem igen – Fokus på at det sociale også er et aspekt i klubben
  • Fokus på at de omkringliggende omgivelser er naturlige samlingssteder, derfor skal der være borde og stole, så miljøet er indbydende
  • Fokus på at aktiviteter kædes sammen, derfor planlægges eksempelvis seniorkampe efter juniortræning, og dermed bygger vi bro mellem medlemmer, som er med til at understøtte klubfællesskabet
  • Fokus på at tænke aktivitet både på banen og uden for banen så vi skaber rammen for sammenhold
  • Fokus på involvering af medlemmerne, at få flere involveret skaber engagement og tilknytning, vi hjælper derfor hinanden på tværs af klubben
  • Fokus på at skabe synlighed og åbenhed omkring aktiviteter og resultater, så de understøtter det, klubben står for